EAV test

Dit zijn natuurlijke behandelwijzen om de balans van het lichaam te helpen herstellen.
Hierbij worden geen naalden gebruikt, maar een electrode en stift (Electro acupunctuur volgens Voll).

Tijdens het consult wordt het gehele lichaam doorgemeten, d.w.z. alle organen. Hierbij maak ik gebruik van de TCM. Tevens wordt gemeten waar de disbalans zich bevindt.

U houdt een elektrode vast waardoor een zeer lage stroom wordt aangevoerd.
Op een acupunctuur - meetpunt op de hand of de voet worden vervolgens afwijkingen van de standaardwaarden opgespoord.

Met behulp van Electro acupunctuur worden oorzaken van de klacht direct opgespoord en vervolgens aangepakt door het inzetten van één of meerdere voedingssupplementen.
Om een directe balans te bereiken maak ik gebruik fotonentherapie.